afdrukken
Gijsbers Milieueducatie

Educatieve Projecten Gijsbers

Gijsbers Milieueducatie heeft veel ervaring met met het ontwerpen en realiseren van spellen. Hier valt veel onder: spelprincipes bedenken en testen, teksten schrijven, vormgeving (illustraties en layout), drukwerkbegeleiding, inkoop onderdelen, het bouwen van een website, etc. Maar natuurlijk kunnen wij ook andere projecten voor u realiseren of coordineren.

Gerealiseerde Projecten van Gijsbers Milieu-educatie

 • Opzetten van een Duurzame, Innovatieve en Multimediale website over de Maasvallei met de Groene Kaart. Dit project is stopgezet wegens gebrek aan belangstelling.
  Meer informatie en prototype op de projectsite: Groene kaart Cuijk e.o..

  basisposter-Zwerfvuil-Project

 • Zwerfvuil-project 2006/2007 en 2003/2004
  Opdrachtgever:
  Regionaal Milieubedrijf (RMB) te Cuijk
  Waar: basis- en middelbare scholen in gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, St. Anthonis en Veghel
  Vormgeving: AHA Design
  kader: Zwerfvuil is voor veel mensen een grote ergernis. Aan al dat rondslingerd vuil moet wat aan gedaan. De overheid is samen met Nederland Schoon gestart met de campagne "Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak".
  Inhoud: Met een scholenactie voor basis- en middelbare scholen in de bovenstaande gemeenten maken we er een wedstrijd van. Scholen kunnen gebruik maken van het lesmateriaal van Nederland Schoon. Wij voegen daar extra spelmateriaal, excursies en een gezamenlijke posterwedstrijd aan toe. Het project wordt in elke gemeente feestelijk afgesloten met een presentatie van de posters gejureerd door plaatselijke prominenten, opgeruimd zwerfvuil te kijk in bladmanden en theater in de vorm van de Ronald mac Donalds Opruimshow. De winnende posters zullen na afloop te zien in de deelnemende scholen en gemeenten.
  Kijk voor meer informatie op de zwerfafval-site.

  HetReconstructiespel

 • Het Reconstructie spel 2004
  Opdrachtgever: PTC+ Horst
  Doelgroep: leerlingen ROC's en bovenbouw Basisonderwijs
  Vormgeving: AHA Design (Eindhoven)
  Kader: De Reconstructie op het platteland is in volle gang. Op sommige plaatsen krijgt de landbouw vrij baan, maar op andere plekken zijn andere gebruikers van het platteland (bewoners, recreanten, werkgelegenheid en natuur) belangrijker. Met Het Reconstructiespel gaan de spelers daadwerkelijk aan de slag met de herinrichting van een stuk platteland.
  Inhoud: Het spel bestaat uit een spelbord, diverse kaarten, leerlingen & Docenten Handleidingen, fiches en een dobbelsteen.
  Vanuit een vaste situatie op het speelbord worden de Tegelkaarten zo verwisseld dat alle gebruikers van het platteland een plekje zonder elkaar tot last te zijn. Dit moet gebeuren in onderling overleg, want elke speler krijgt een rol toe bedeeld (Akkerbouwer, Veehouder, Recreant, Bewoner en Natuurbeheerder). Komen ze er samen niet uit, dan krijgt de groep geen punten. Haalt de groep de groepsopdracht wel, dan gaan ook de individuele punten mee tellen in het eindklassement.
  Meer speluitleg en foto's op:
  Details Reconstructiespel.  Projecten GijsbersMilieueducatie

 • Waterspel 2002
  Opdrachtgever: Brabantse Milieufederatie en Milieufederatie Limburg
  Partners bij realisatie:
  Foks Milieuadvies en Educatie (Eindhoven) en Jen Design (Eindhoven)
  Inhoud: Water is een zaak van vele gebruikers met veelal tegengestelde belangen. In het waterspel worden de belangen van de Consumenten, Industrie, Landbouw en de natuur met elkaar vergeleken. Spelers kunnen gezamenlijk overgaan tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van watertekort, wateroverlast en watervervuiling.
  Kijk voor meer speluitleg en foto op de pagina: Details Waterspel.

 • Competentie Profielen 2001 en 2002
  Opdrachtgever: Océ Technologies BV
  Inhoud: Voor de afdeling Human Resource Management van OcÚ hebben wij het "kaartspel" Competentie Profielen vormgegeven en gerealiseerd. Tijdens het Functionerings- en voortgangsgesprek tussen werknemer en baas is het nu mogelijk eigenschappen (afgebeeld op de kaarten) uit te kiezen. Zo komen sterke punten automatisch ter tafel, evenals verbeteringspunten.
  Kijk voor meer speluitleg en foto op de pagina:
  Details Competentie Profielen

 • Energiespel: Huis vol Energie 2000
  Opdrachtgever: Brabantse Milieufederatie (BMF) en Milieufederatie Limburg
  Hoofd-aannemer:
  Foks Milieuadvies en Educatie (Eindhoven)
  Inhoud: In een woonhuis nemen de spelers samen beslissingen over Energiebesparing en het toepassen van Duurzame Energie.
  Kijk voor meer speluitleg en foto op de pagina: Details Energiespel.

 • Cuijkse Milieudag 1999
  Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Cuijk (OVC)
  Inhoud: Milieumarkt met Milieuorganisaties, Milieuspel en Milieutheater
  Met Milieuspel
  Afvalwijzer Jumbo stond het scheiden van afval op een leuke wijze in het zonnetje bij jong en oud. Voor kinderen wachtte na afloop een leuke attentie. De geluidsinstallatie zorgde voor aandacht van het publiek.
  De Afvalwijzer Jumbo werd afgewisseld met een milieutheater. Het Marionettentheater gaf een vertolking van "Jakkes" een stukje zwerfvuil dat ook graag een eigen huis wilde.
  Op het plein waren bovendien diverse milieu-organisaties en -winkels aanwezig met informatie en milieuvriendelijke koopwaar. Met de tentoonstelling "afval duur betaald" kwam de bezoeker meer te weten over afval in het algemeen en de inzamelwijzen in het bijzonder.
  Kijk voor foto-impressie van de dag op: Details Cuijkse Milieudag.

  Home contact sitemap