Home

uil
Natuur & Milieu Educatie

Over het milieu wordt veel geschreven. Altijd is er wel iemand die zegt dat je iets zus en zo moet doen, want dat is beter voor "het milieu".

Bij milieueducatie gaat het hier niet om. De milieueducatie wil de mensen laten zien en begrijpen waarom verschillende dingen op een bepaalde manier het beste uitgevoerd zouden kunnen worden.

Een omschrijving van milieueducatie is:
Een activiteit (of een verzameling van activiteiten) die de kennis en betrokkenheid ten op zichte van het milieu verhoogt, met als doel be´nvloeden van het gedrag ten gunste van het milieu.

Een voorbeeld:

Een spel over het scheiden van afval, waarbij niet het hoe centraal staat, maar het waarom. De spelers moeten gezamenlijk bepalen waarom de afvalsoorten gescheiden moeten worden, om het vervolgens in de goede afvalbak te deponeren.

Bij een dergelijk spel staat de discussie centraal. Indien er begrip is bereikt ten opzichte van het waarom, dan zal het hoe veel gemakkelijker toegepast worden. Zie ook Afvalwijzer.

Een misverstand is dat milieueducatie alleen toegepast kan worden op de scholen. Milieueducatie is juist grenzeloos. Het richt zich op alle leeftijden in alle situaties; thuis, op het werk, op de sportclub en zelfs in het bos.

De uitvoerders:

Een heel bekende organisatie die zich met milieueducatie bezighoudt is het IVN; de vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. Het IVN is veel actief in de natuur (natuurgidsen) maar ook op scholen, waar verschillende lessen verzorgd worden.(zie ook IVN) Beroepskrachten kunnen terecht bij het bureau NME-diensten van het IVN

In veel grote plaatsen is ook een Milieu Educatie Centrum te vinden. Hier kun je terecht met vragen over elk milieuonderwerp. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor de jeugd, zoals speurtochten, proefjes of knutselmiddagen met afval. Kijk voor het adres het Milieu Educatie Centrum bij je in de buurt in het telefoonboek of in de gemeentegids.

Voor vragen over onder andere een mens- en diervriendelijke vlooienbestrijding, milieuvriendelijke bouwmaterialen of koelkasten kunt u bij de Milieu Centraal terecht. (zie ook Milieu Centraal)

logo Wil je zelf een activiteit verzorgen, maar heb je daar de tijd of kennis niet voor dan kun je je ook wenden tot Gijsbers Milieueducatie.literatuurVoor educatieve producten op internet kun je kijken op de pagina Materiaal en Literatuur. Op deze pagina staat een tabel met de naam van de organisatie welke de informatie verstrekt, de vorm (b.v. literatuurlijst, lesbrief, interactieve site) waarin de informatie op de betreffende website staat en een korte omschrijving van de inhoud.

kikker+wereld


Home