afdrukken

Het Reconstructiespel in detail:

Het Reconstructiespel

"Het Reconstructiespel"

"Het Reconstructiespel" is ontwikkeld als onderdeel van een project voor scholen binnen het AOC (Agrarisch Opleiding Centrum) over de herinrichting van het platteland, in opdracht van PTC+ in Horst. Het basisprincipe is ontworpen door St. Veldwerk Nederland, de afwerking en de productie zijn het werk van Gijsbers Milieueducatie.

Inhoud:
Het spel bestaat uit een Speelbord, Speelkaarten (Tegel-, Opdracht-, Gebeurtenis- en Missiekaarten), fiches, dobbelsteen, Draaischijf, Leerlingen- en een Docentenhandleiding.

speelbordHet Speelbord is verdeeld in 36 vakken, met een stukje land. Dit land kan bestaan uit: Cultuurgrond (grasland, bouwland, weidegrond), Stallen (Intensieve Veehouderij), Natuur, Woningen, Industrie (werkgelegenheid) en Recreatiegronden. In de beginsituatie liggen al deze verschillende vormen door elkaar heen, waardoor de verschillende functies elkaar in voorbestaan belemmeren.
Tijdens het spel worden door een nieuwe verdeling van het land deze belemmeringen weggehaald.

Speelkaarten
TegelkaartOp de Tegelkaarten staan de verschillende functies met foto's (Cultuurgrond, Stallen, Woningen, Recreatie, Natuur en Industrie) afgebeeld. De lokatie van deze Tegel (lees: gebruikers) worden gedurende het spel verwisseld. Elke speler krijgt een eigen opdacht, welke staat op de Gebeurteniskaart. De verschillen van de gebruikers komen hierbij naar voren. Het verplaatsen van Tegels dient dan ook in onderling overleg te gebeuren. Ook het gezamelijke doel (Groepsmissie) moet in de gaten gehouden worden. De persoonlijke opdracht en de Groepsmissie staan op de Opdrachtkaart. Draaischijf

Handleidingen
Het complete spel is helder uitgelegd in de Leerlingenhandleiding. In de Docentenhandleiding staan tevens tips ter voorbereiding en aanwijzingen voor de (na)bespreking in de klas.

Draaischijf
De Draaischijf bepaalt of de speler tijdens zijn beurt een Tegel op het speelbord mag ruilen of een Opdrachtkaart moet pakken.

Einde van het spel
Het spel kan in klas met meerdere groepen tegelijk gespeeld worden. Als de groep de gezamelijke opdracht (Groepsmissie) goed uitvoert gaan de punten pas tellen. Dan krijgt elke speler die zijn Persoonlijke Opdracht ook gehaald heeft, zijn punten. Het totaal van alle spelers mag dan bij de groepsscore opgeteld worden. De groep met de hoogste score is de winnaar.

Kijk ook bij projecten van Gijsbers Milieueducatie voor meer informatie.

Home contact sitemap