afdrukken

Competentie Profielen in detail:

CompetentieProfielen

Voor de afdeling Human Resource Management van Océ Technologies BV hebben wij het "kaartspel" Competentie Profielen vormgegeven en gerealiseerd. Tijdens het Functionerings- en voortgangsgesprek tussen werknemer en baas is het mogelijk eigenschappen (afgebeeld op de kaarten) te kiezen. Zo komen sterke punten automatisch ter tafel, evenals verbeteringspunten.

Ons aandeel in het project is het vormgeven en realiseren van het spel. De teksten op de kaarten zijn opgemaakt, tekeningen bijgevoegd, de drukker is begeleid en de verpakking is uitgekozen. De teksten zijn aangeleverd door Océ

De Competentie Profielen zijn uitgevoerd in 2 deelprojecten. Na een pilot is bij de uiteindelijke versie de voorkaart vervangen, zijn algemene Rolbeschrijvingen en een boekje (toelichting) toegevoegd.

kaarten

Spel-uitleg:
Een spel bestaat uit 72 kaarten in 5 groepen rollen (Advies-, Relatie-, Management,- Uitvoerings-, en Aanvullende Rollen). Elke rol heeft een eigen kleur. Elk rol bevat een Rolbeschrijvingskaart en ongeveer 12 kaarten welke de gedragskenmerken beschrijven.
De speler kiest circa 4 rollen (kleuren) die het beste bij hem passen. Door deze kaarten nader te bekijken wordt duidelijk welke gedragskenmerken (lees eigenschappen) bij een rol ontbreken en of verder ontwikkeld moeten worden.

Het resultaat is een objectief leg-spel, waarbij gemakkelijk iemands sterke en zwakke punten boven tafel komen. Na deze besproken te hebben, gaan de kaarten weer terug in het doosje. De Competentie Profielen worden hierdoor niet bedreigend ervaren (het is geen schriftelijk onderzoek, waar je carrière van af hangt).

Deze Competentie Profielen zijn eigendom van de opdrachtgever, het spel is niet te koop of te huur bij Gijsbers Milieueducatie.

Home contact sitemap