afdrukken

Het Energie-spel in detail:

Energie-spel

"Duurzame energie in Brabant. Vanzelfsprekend"

Het Spel "Een huis vol Energie" (kortweg Energiespel) is ontwikkeld als onderdeel van het project "Duurzame energie in Brabant. Vanzelfsprekend." Het spel is ontwikkeld door de Brabantse Milieufederatie (Tilburg), Foks Milieu-advies en -Communicatie (Eindhoven) en Gijsbers Milieueducatie.

Het Energiespel wordt hierbij gebruikt als onderdeel van een voorlichting over Energie-besparing in huis, voor diverse Brabantse Vrouwen- en Senioren-groepen.

Inhoud:
Op het speelbord, in de vorm van een woonhuis, staan de verschillende gebruikersruimtes afgebeeld. Het spel geeft besparingstips en laat keuzes zien voor duurzame energie-bronnen.

De verschillende ruimtes (Woonkamer, Keuken, Zolder & dak, Algemeen) zijn vertegenwoordigd op de betreffende opdrachtkaartjes en op de gekleurde zones op het speelbord. De spelers lopen gezamelijk met 1 pion over het speelbord, waardoor ze samen moeten werken aan het besparen van energie. Er zijn vier soorten opdrachten (Vraag-, Actie-, Kans- of Discussie-).

De groep beslist of er actie wordt ondernomen (bijv. aanschaf HR-ketel). Deze beslissing heeft gevolgen voor het beschikbare investerings-geld, de hoogte van de energie-rekening en het aantal energie-punten.
Soms gebeuren er onverwachte dingen; u kunt dan geld verdienen of verliezen! Het juist beantwoorden van de Vraag-opdrachten levert investeringsgeld op.

De gezamenlijke score staat uitgedrukt in meters op het speelbord:

  • Investeringsgeld: er is een pot geld om grote uitgaven te financieren.
  • Spaarmeter: de jaarlijkse besparing op de energie-rekening.
  • Energiemeter: Energie-punten behaald met doorvoeren van maatregelen.

    Home contact sitemap