afdrukken
WWW Educatie

Milieu- en Duurzaamheids-Educatie op het Internet
Kijk op Favorieten voor andere sites.

Op deze pagina vind je verwijzingen naar educatieve websites over Natuur, Milieu en Duurzaamheid.

Kijk voor informatieve websites bij Milieu Favorieten en voor educatieve producten van Gijsbers Milieueducatie bij Koop Tafel Spellen of op de pagina Huur Grote & Kleine Milieuspellen.

Het materiaal is onderverdeeld in verschillende doelgroepen:

 • Algemeen: informatie zowel voor binnen- en buitenschools en diverse leeftijden,
 • Onderwijs gemengd: informatie voor zowel Basis als Voortgezet Onderwijs,
 • Basisonderwijs: informatie voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar,
 • Voortgezet Onderwijs: informatie voor de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar.

  Op onderstaande lijst is in de eerste kolom de naam van de organisatie opgenomen welke de informatie verstrekt. In de tweede kolom staat de vorm (b.v. literatuurlijst, lesbrief, interactieve site) waarin de informatie op de betreffende website staat. In de laatste kolom staat meer over de inhoud en een eventuele opmerking.

  Voor de onderstaande verwijzingen wordt een nieuw browservenster geopend. Klik om terug te gaan naar FroNet op de knop Explorer-FroNet in de statusbalk (naast de Windows-startknop).

  Nieuw:

 • OE-initiatieven Prakticum en veldwerkmaterialen
 • kidz lab Kidzlab is een website voor kinderen van 7 tot 14 jaar, waar van alles over wetenschap te vinden is.
 • www.proefjes.nl kinderen vanaf 8 jaar kunnen eenvoudig zelf proefjes doen op proefjes.nl

  Nieuw
  Website: Vorm: Inhoud en opmerkingen:
  Algemeen:
  Natuurgids Site NME favorieten klik op 'Onderwijs en onderzoek' voor: lesmateraal, informatie, etc.
  SME Advies informatie over eigen producten diverse projecten en uitgaven over milieuthema's
  Exporent tentoonstellingen verhuur
  Onderwijs gemengd:
  Natuurkids Nieuw Natuurpraktica voor Kinderdagverblijf en BSO Verhuur prakticum pakketten, waarmee zonder voorbereiding mee gewerkt kan worden
  OE-initiatieven groothandel practicum en veldwerk materiaal diverse
  kidz lab site met proefjes voor kidz van 7 tot 14 jaar proefles, knutselen wis- en natuurkunde, lego geheimen (patronen en symmetrie), verhalen, etc
  www.proefjes.nl proefjes lessen vanaf 8 jaar lessen over bv licht, water, lucht, vuur
  School tv website programmma aanbod, producten, hulp bij spreekbeurten en werkstukken, etc
  Recht op Onderwijs
  website alg info (millemnium doelen), agenda, onderwijsmateriaal, etc
  Edukans website diverse scholenacties, educatief materiaal, etc
  Watch web Watch-project: voor het maken van water- en overrapport, Uitleg watch (voor 14 - 14 jarigen), begeleiding, materialen, links, etc
  Educatheek Online Shop:
  PO: Talen/rekenen, Wereld-orientatie, Creatief.
  VO: Talen, Wereldorientatie, Techniek
  DVD/video, multimedia, lespakket, overig
  Ontdekplek database techniek en chemie proeven voor scholieren en kids, werkbladen, etc
  Duurzame energie informatie, video, tentoonstelling, leskist, Energiefestijn, spreekbeurten etc (klik op onderwijs) over alle vormen van duurzame energie, ook energie besparing in huis
  Natuuronderwijs lesmateriaal voor abonnees
  Solar Park
  (Technika10)
  proefjes, informatie, quiz, elektrospel, werkstuk Technika10 wil meisjes interesseren in de techniek
  scholen recyclen
  (NVMP)
  les- en actiemateriaal voor het inzamelen van kleine elektrische apparaten deelnemende scholen maken kans op een gratis computer
  St. Veldwerk Nederland educatief materiaal, eigen uitgaven, etc. ook buitenschools / volwassenen
  natuurthema's
  Provinciaal Instituut Milieu Educatie educatief materiaal, eigen uitgaven, etc. ook buitenschools / volwassenen
  Nederland Schoon educatief materiaal, bronnen, informatie zwerfafval ook lespakketten Primair en Voortgezet Onderwijs
  ovam projecten en educatief materiaal diversen
  Centrum voor Mondiaal Onderwijs lesmateriaal, werkstukken, spelmateriaal, werkbladen, scriptiepakketten diverse internationale thema's
  Ecomare veldwerk op Texel
  Overzicht Milieudefensie publicaties en informatie over de campagnes diverse thema's en bronnen
  Museon kijk bij onderwijs diverse onderwerpen
  St Leerplan Ontwikkeling lesmateriaal en projecten diverse thema's
  Unicef info boekjes voor spreekbeurten info over het kinderfonds
  Basisonderwijs:
  Het Groene Wiel (NME centrum) NME projecten energie, insecten, voeding, het weer, etc
  Het Bewaarde land Speelse en Creatieve kennismaking met de natuur excursieprogramma voor leerlingen van groep 5 en 6
  Proefdier Vrij Kids Info, games, spreukbeurten, lespakketten lesmateraal, informatie, etc.
  Voortgezet Onderwijs:
  Jongeren Ateliers methode voor jongerenparticipatie arrangementen voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar
  Leven met de Maas waterproject onderzoeksgereedschap voor kwaliteitsbeoordeling van de Maas.
  Nationale jeugdraad koepel jongerenparticipatie Duurzame ontwikkeling, Onderwijs en Sociale zaken, jeugd/jongeren participatie, vrije tijd, etc.


  Heb je zelf of ken je een leuke website met milieu-educatief materiaal ?
  Stuur ons dan een
  mailtje met het URL.

  Home contact sitemap